1.BLOK - PRACOVNÍ DOVEDNOSTI

  Cílem aktivity je motivovat účastníky projektu k hledání zaměstnání,ukázat

  jim základní zdroje pro hledání zaměstnání a nacvičit modelové situace.


  Obsah bloku:

 • Životopis, motivační dopis, průvodní dopis
 • Formy výběrových řízení a pracovní dovednosti
 • Pracovní pohovor
 • Vztahy na pracovišti
 • Exkurze na vybraná pracoviště  2.BLOK - POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

 Seznámí účastníky se základy práce na PC (předání informací o běžných

 komunikačních a info. technologií s vazbou na potřeby při výkonu práce).


 Obsah bloku: 

 • základy Word a Excel
 • internet
 • práce s pracovními portály


 V rámci této aktivity bude k dipozici pracovníkům v programu po domluvě 

 s pracovním konzultantem notebook, aby se mohli procvičovat v nabitých 

 znalostech práce na PC.

 

 

  3. BLOK- KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 Hlavním cílem aktivity je seznámení se základy komunikace včetně nácviku 

 modelových situací.


 Obsah bloku:

 • Základy komunikace - verbální, neverbální, asertivita
 • Stres - předcházení stresu, relaxace, syndrom vyhoření, supervize, intervize
 • Konflikty – řešení konfliktů, základy asertivity, emoční inteligence, vztahy na pracovišti

VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality

V této sekci nejsou žádné aktuality.