PORADENSTVÍ

JEDNOTLIVÉ FÁZE

V praxi vše probíhá v určitých krocích, které se mohou vzájemně prolínat.

Potencionální uživatel služby přichází za námi na sociální oddělení ŽOP.


Série dvou až šesti individuálních pohovorů, tvorba individuálních plánů

- informační schůzky, sběr interní dokumentace, individuální poradenství, provedení klienta po jednotlivých tréninkových pracovištích, tvorba individuálních plánů, uzavření písemné dohody

 

Individuální poradenství, podpora a vzdělávání

-  revize individuálních plánů, individuální pohovory, vzdělávání v pracovních dovednostech, komunikačních dovednostech a PC gramotnosti, nástup a zaškolení na tréninkové pracoviště

Aktuality

V této sekci nejsou žádné aktuality.