PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Tréninkové pracovní místo, Podporované zaměstnávání

- umístění klienta na tréninkové pracovní místo (max. 3 měsíce)

- umístění klienta na volný či chráněný pracovní trh

- vstup do programu Podporovaného zaměstnávání na dobu určitou

(3 měsíce)

 

Program podporovaného zaměstnávání bude kromě zaměstnání na tréninkovém pracovišti obsahovat:

  • podporu ve všech oblastech souvisejících s prací a zaměstnáváním
  • podporu při hledání vhodného pracovního místa ať již na volném či chráněném pracovním trhu
  • pracovní praxe - pomoc při zapracování, doprovod na pracoviště a pracovní asistence po nástupu do zaměstnání

     

Připravujeme pro Vás CVIČNOU PRAXI

 

Co je cvičná praxe?

Je to časově omezená služba našim klientům, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je pracovat na otevřeném trhu práce.

 Zájemce o službu, který by si rád našel zaměstnání, ale z různých důvodů, např. zdravotních, ještě nikde nepracoval nebo měl dlouhou pauzu (nemoc, hospitalizace) dochází na pracoviště s asistencí za účelem nácviku či upevnění a rozvíjení pracovních návyků.

Účelem pracovní asistence je zejména , aby náš klient uměl:

-          přijít na pracoviště

-          po ukončení zadané práce si uměl říct o přidělení další

-          vykonávat svědomitě přidělenou práci

-          řešit vzniklé pracovní problémy

-          dodržovat dobu práce a dobu odpočinku

-         omlouvat se při předpokládaných absencích i při pozdním příchodu

-         orientovat se na pracovišti, rozlišovat mezi vztahy k blízkým spolupracovníkům, vztahy k přímým nadřízeným, vyšším nadřízeným a ostatním pracovníkům, navázat kontakt s ostatními pracovníky

 

Cvičné praxe se budou konat na dohodnutých pracovních místech jeden den v týdnu, 3 hodiny. Cvičná praxe se provádí bez nároku na odměnu za vykonanou práci.

Aktuality

V této sekci nejsou žádné aktuality.